logobh

Kredyty branżowe

Bank jest instytucją, która umie dbać o własne interesy i dlatego nie wszystkim firmom udziela kredytów jednakowo chętnie. Przygotowywane są analizy, na podstawie których ocenia się ryzyko związane z daną branżą, jednak informacje te nie są powszechnie udostępniane.

Instytucje finansowe chętniej udzielają kredytów firmom z sektora, który przez bankowych analityków oceniany jest jako pewny i stabilny. Za takie gałęzie gospodarki uważane są np. usługi medyczne i farmaceutyczne, edukacja, media, motoryzacja, handel.
Natomiast za najbardziej ryzykowne branże analitycy uznali górnictwo, kulturę, administrację i pomoc społeczną.

Należy pamiętać, że każdy wniosek kredytowy rozpatrywany jest indywidualnie i nie tylko branża ma wpływ na ostateczną decyzję banku, ale głównie kondycja firmy, perspektywy jej rozwoju oraz bieżące kontrakty i realizacje.

Które branże obarczone są najniższym ryzykiem?

Za najbezpieczniejsze branże uznawane są te związane z zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców, odpowiedzialne za:

 • wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej, gazu, gorącej wody
 • dostawę wody pitnej
 • gospodarkę ściekami i odpadami
 • rekultywację gruntów, terenów
 • działalność proekologiczną.

 

Niektóre banki odmawiają jednak udzielania kredytów inwestycyjnych w tym sektorze, ale dla równowagi może on liczyć na wsparcie państwa i dotacje unijne.

Czy kredyt inwestycyjny jest dobrym wyborem dla firmy?

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla firmy (bez względu na branżę), która istnieje na rynku co najmniej 12 miesięcy i w planach ma rozwój, ale brakuje jej środków na ten cel. Kredyt inwestycyjny może zostać przyznany nawet na 20 lat, jeśli zdecydujesz się na tak długi okres kredytowania (wiąże się on z niskimi ratami, które nie zagrażają finansom firmy).
Dzięki otrzymanym środkom można sfinansować zakup maszyn, urządzeń, zainwestować we flotę pojazdów firmowych lub nieruchomości, czyli wszystko to, co tworzy majątek trwały firmy i ma wpływ na rozwój jej działalności.
Przy odpowiedniej zdolności kredytowej firma otrzyma nawet kilka milionów złotych.

Z reguły przedmiot inwestycji jest zabezpieczeniem kredytu, a jednocześnie bank może wymagać wkładu własnego w wysokości 10- 20 % wartości kredytu.

Najprościej jest wystąpić o kredyt w banku, w którym posiadasz konto firmowe – unikasz wtedy wielu formalności i szybciej otrzymasz zarówno decyzję kredytową, jak i pieniądze na konto.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia – pomożemy wybrać kredyt najkorzystniejszy dla realizacji Twoich planów i bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez całą procedurę. Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu środków finansowych.
Pamiętaj, że skutki decyzji podjętej teraz będą towarzyszyły Ci długo albo bardzo długo.

Kredyty dla wybranych branż - co proponują banki?

Kredyt branżowy - budownictwo

Właściciele firm z branży budowlanej często mają utrudnione uzyskanie kredytu. Co powoduje, że banki odmawiają firmom z tego sektora?

 • długie terminy płatności i opóźnienia w płatnościach wynikające z niestabilnej płynności finansowej
 • brak zdolności kredytowej
 • sezonowy charakter pracy i przychodów
 • jednorazowe regulowanie należności przez kontrahenta przy zakończeniu robót.


Proponowane rozwiązania finansowe przeznaczone dla firm budowlanych:

 • kredyt pod kontrakt
 • kredyt gotówkowy
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt dla firm będących na stracie
 • kredyt bez badania zdolności kredytowej
 • kredyt dla podwykonawców.

Kredyt branżowy - transport

Powody, które utrudniają firmom transportowym uzyskanie kredytu:

 • niska rentowność
 • brak zdolności kredytowej
 • długie terminy płatności
 • opóźnienia w płatnościach i wynikająca z tego utrata płynności finansowej.

 

Możliwości kredytowe branży transportowej są podobne do tych, jakie ma do dyspozycji branża budowlana:

 • kredyt gotówkowy
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt bez badania zdolności kredytowej
 • kredyt dla firm będących na stracie
 • kredyt pod kontrakt.

Rodzaj kredytu związany jest ściśle z wysokością kwoty dostępnej w danej opcji.

Kredyt branżowy w praktyce

 • Rozwiązania finansowe dobierane są do potrzeb danej firmy, a oferty banków są zróżnicowane odnośnie wkładu własnego, liczenia zdolności kredytowej, długości kredytowania czy zabezpieczenia kredytu.
 • Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu mogą się różnić w zależności od wymagań banku.
 • Często firma ma szansę na uzyskanie kredytu na podstawie rocznego przychodu, bez względu na to czy poniosła stratę, czy osiągnęła dochód.
 • Wysokość kwot przyznawanych przez bank może być ustalana na różnych zasadach- w oparciu o przychód, w oparciu o prognozę, bez zaświadczeń z ZUS i US, bez badania zdolności kredytowej i bez zabezpieczeń.
 • Jest opcja uzyskania decyzji kredytowej w 24h (wysokość kredytu do 500 000).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kontakt