logobh

Kredyt dla spółek

Kredyt bankowy jest najpopularniejszym zewnętrznym sposobem finansowania firm, korzysta z niego większość polskich przedsiębiorstw, głównie średnich i małych.

Powszechność tej formy finansowania wcale nie oznacza, że uzyskanie kredytu dla firmy jest oczywiste, a jeszcze bardziej sprawy się komplikują, gdy o dodatkowe fundusze stara się spółka.

Jakie wymagania musi spełniać spółka, aby otrzymać kredyt?

Aby uzyskać finansowanie spółka musi spełnić szereg warunków określonych przez bank- nie wystarczy, że prosperuje na zadowalającym poziomie i nie odnotowuje większych strat.

Wymagania banków – co bank bierze pod uwagę rozpatrując wniosek o kredyt złożony przez spółkę?

 • Należy okazać CIT firmy za ubiegły rok. Udokumentowana strata (powyżej 5%) może skutkować decyzją odmowną, gdyż finansowanie takiego przedsiębiorstwa wiąże się dla banku ze zbyt dużym ryzykiem. Wykazanie wysokich obrotów zwiększa szanse na kredyt.
 • Wg banku obecność na rynku krócej, niż 12 miesięcy nie gwarantuje prawidłowego wyliczenia zdolności kredytowej i dotyczy to zarówno firm rozpoczynających działalność, jak i tych, które ponawiają funkcjonowanie po okresie zawieszenia. Dla analityków bankowych rozpoczęcie działalności po zawieszeniu jest tożsame z pierwszym dniem funkcjonowania na rynku. Spółka zarejestrowana
  “przed chwilą“ raczej nie otrzyma kredytu na rozwijanie działalności.
 • Rodzaj wykonywanej działalności. Trudności napotyka przede wszystkim branża budowlana i transportowa.
 • Zaległości w składkach ZUS i opłatach do US dyskredytują firmę i często uniemożliwiają otrzymanie kredytu. Bank może wymagać spłaty zadłużenia
  w instytucjach państwowych albo przynajmniej porozumienia z urzędami i rozłożenia zaległości na raty.
 • Dla banku istotna jest również historia kredytowa danej spółki.
  Przedstawienie przez firmę solidnego zabezpieczenia kredytu zwiększa szanse na jego otrzymanie.
 • Istotna dla banku przy podejmowaniu decyzji jest zdolność kredytowa spółki, czyli możliwość spłaty zobowiązań wraz z odsetkami i opłatami dodatkowymi.

Kredyt dla spółki z o.o.

Dla spółki z o. o. stosuje się odrębne przepisy prawne.

 • Spółka z o.o. musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wystąpienie o kredyt.
 • Jeśli wnioskowana kwota kredytu nie przekracza połowy kapitału spółki decyzję
  w kwestii ubiegania się o kredyt może podjąć prezes zarządu, w przypadku, gdy kwota jest wyższa – wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu lub wspólników.
 • Otrzymanie kredytu utrudnia udzielanie spółce pożyczek przez udziałowców oraz obowiązek poręczenia wekslowego udziałowców.
 • W przypadku spółki z o.o. w procesie kredytowym weryfikacji podlega nie tylko zdolność kredytowa firmy, ale i zdolność kredytowa jej udziałowców.

Najpopularniejsze kredyty dla spółki z o.o.

Spółki z o.o. najczęściej korzystają z kredytu przeznaczonego na inwestycje i regulowanie bieżących zobowiązań. Jednak oferta dla spółek jest znacznie szersza, a banki proponują różne rodzaje kredytów, np.:

Kredyt inwestycyjny dla spółki z o.o.

Kredyt hipoteczny dla spółki z o.o.

Kredyt obrotowy dla spółki z o.o.

Kredyt gotówkowy dla spółki z o.o.

Czy dla spółki z o.o. dostępny jest kredyt online?

Owszem, taki produkt jest dostępny, jednak z pewnymi ograniczeniami – nie dla wszystkich
i o ograniczonej kwocie.

Kredyt online jest łatwo dostępny dla klientów posiadających rachunek w banku, w którym wnioskują o finansowanie. Jest mniej formalności, ale również kwota kredytu dla spółki z o.o. jest niższa.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o kredyt na spółkę drogą internetową, a resztę formalności można dopełnić w siedzibie banku. Takie rozwiązanie sprowadza się jednak do tego, że kredyt traktowany jest jak ten pozyskiwany od początku stacjonarnie.

Spółka komandytowa, a kredyt

W przypadku spółki komandytowej udziałowcem jest inna firma i taka sytuacja stanowi dla banku problem. Sprawa się komplikuje, gdy udziałowców jest wielu, ponieważ utrudnia to kontakt z beneficjentem rzeczywistym. Bank woli wydać odmowną decyzję kredytową, niż narażać się na ewentualne kłopoty.

Właściciele spółki komandytowej odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania finansowe firmy i z własnych środków muszą pokrywać należności, których nie uregulowała spółka.
W spółce z o.o. taka sytuacja nie ma miejsca.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kontakt