logobh

Kredyt na spłatę zaległości w ZUS i US

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest terminowo opłacać składki ZUS oraz należności do Urzędu Skarbowego. Opłat tych nie można lekceważyć ponieważ ich brak skutkuje poważnymi konsekwencjami, a za zaległości naliczane są odsetki karne.

Prowadzenie własnego biznesu nie jest proste, a utrata płynności finansowej może przydarzyć się zarówno w JDG, jak i w przypadku większego przedsiębiorstwa.
Zyski mniejsze, niż planowane, niespodziewane, a niezbędne inwestycje lub brak terminowych opłat faktur przez kontrahentów mogą być przyczyną kłopotów finansowych firmy.

Co przedsiębiorca może zrobić w takiej sytuacji? Czy jest rozwiązanie, które pomoże wydostać się z finansowego dołka i przeczekać trudny okres oraz pozwoli na kontynuowanie działalności?
Z jakimi trudnościami wiąże się zadłużenie w państwowych instytucjach?f

Konsekwencje zadłużenia w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym

Rozwój firmy wymaga nakładów finansowych, przedsiębiorcy w tym celu często sięgają po kredyt, jednak żeby go otrzymać należy spełnić kilka warunków, m.in. niezbędny jest brak zadłużenia w ZUS – ie i Urzędzie Skarbowym. Jeśli nie posiadamy czystego konta w tych instytucjach otrzymanie dodatkowej gotówki będzie niemożliwe. Jest to jedna z głównych
konsekwencji wynikających z zaległości w opłacaniu należności, a jakie są inne?

 • Bieżące wpłaty księgowane są na poczet najstarszych należności, więc w przypadku zaległości w opłacie aktualnych składek ZUS przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego, a w przypadku młodych mam- do zasiłku macierzyńskiego.
 • Oprócz karnych odsetek mogą być naliczane dodatkowe opłaty dla ZUS.
 • Zadłużenie uniemożliwia udział w ogłaszanych przetargach.
 • W księdze wieczystej nieruchomości należącej do przedsiębiorcy może zostać umieszczony wpis o zadłużeniu.
 • Zajęte zostaje konto bankowe oraz/ lub majątek zadłużonego właściciela firmy.
 • Firma może zostać wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników.
 

Niestety, zadłużenie w ZUS I US dotyka wielu przedsiębiorców, aby zapobiegać temu problemowi rząd stworzył preferencyjne warunki dla rozpoczynających działalność, np. tzw. Mały Zus, jednak mimo tych ulg zadłużenie rośnie głównie wśród małych firm i JDG, co utrudnia utrzymanie się na rynku, a warto pamiętać, że dla wielu banków ważne jest jak długo firma funkcjonuje, aby udzielić kredytu wymagają określonego czasu działalności – od 6 do 24 miesięcy.

Jak sprawdzić wysokość zadłużenia w ZUS i US?

Zarówno ZUS, jak i US wychodzą z założenia, że obowiązkowe opłaty powinny być uiszczane w terminie i w związku z tym nie informują nikogo ani o zaległościach, ani
o wysokości odsetek karnych. Wg tych instytucji, to w gestii przedsiębiorcy leży kontrolowanie stanu własnego konta i terminowe regulowanie należności.
Umorzenie zadłużenia zdarza się niezwykle rzadko i tylko w wyjątkowych – ściśle określonych przepisami prawa- sytuacjach.

W przypadku ZUS wszelkie informacje dotyczące rozliczeń uzyskamy w każdej placówce lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych- PUE ZUS.

Większość firm korzysta z usług biur rachunkowych, które czuwają nad prawidłowością rozliczeń z urzędami, a nawet w ich imieniu występują, np. w US, jednak nie zdejmuje to odpowiedzialności z przedsiębiorcy, który musi posiadać odpowiednią wiedzę i prowadzić firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaległości wobec instytucji państwowych- od czego zacząć rozwiązywanie problemu?

Jeśli widzisz, że masz problem z opłacaniem należności do ZUS i US podejmij odpowiednie kroki jak najszybciej, dług w cudowny sposób nie zniknie, będzie tylko rósł, a na to nie możesz sobie pozwolić. Od czego powinieneś zacząć?

 • Ustal wysokość zadłużenia firmy
 • Skontaktuj się z urzędem, w którym masz zaległości- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub/i Urzędem Skarbowym i spróbuj negocjować możliwość spłaty ratalnej, wstrzymanie naliczania odsetek karnych lub odroczenie terminu płatności. Twoje szanse na pozytywną odpowiedź wzrosną, jeśli zobowiążesz się do wpłacenia tzw. wpłaty uwierzytelniającej, która wynosi określony procent całego zadłużenia
  (np. 30%). Taka wpłata to punkt dla Ciebie, ponieważ świadczy o dobrej woli i chęci szybkiego rozwiązania problemu. Skąd jednak wziąć gotówkę na ten cel i na spłatę całego zadłużenia?

Kredyt na spłatę długów w ZUS i US

Banki mają w swojej ofercie  kredyty dla firm zalegających z opłatami w ZUS – ie

i US. W przypadku zadłużenia w państwowych instytucjach warto skorzystać z takiej opcji, aby uniknąć kłopotów i poprawić swoją sytuację finansową poprzez możliwość  kontynuacji  działalności. 

Jak otrzymać kredyt celowy na spłatę zobowiązań wobec ZUS i US  i jakie są jego główne założenia?

 • Wniosek o kredyt na spłatę długów najczęściej składa się online, musi zawierać niezbędne informacje na temat firmy, określać wysokość pożyczki. Bank lub inna  firma pożyczkowa może poprosić o dostarczenie dokumentów, bez których nie wyda decyzji kredytowej, np. księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa.
 • W przypadku, gdy bank odmówi udzielenia kredytu we wnioskowanej wysokości, warto nie rezygnować lecz ubiegać się o niższą kwotę i spłacić przynajmniej część zadłużenia.
 • Kwota takiego kredytu może być wyższa, niż kwota  pożyczki na dowolny cel.
 • Tego rodzaju kredyt udzielany jest na dłuższy okres czasu. Spłata pożyczki przez kilka lat, w niskich ratach, nie stanowi dużego obciążenia dla finansów firmy.
 • Idealnym rozwiązaniem jest jednorazowa spłata obciążeń (bank przekazuje środki bezpośrednio na konta firm, w których jest zadłużenie), jeśli jest to niemożliwe, to spłaty dokonujemy zaczynając od najstarszych zaległości.
 

W kwestiach finansowych warto zdać się na wiedzę i doświadczenie profesjonalistów. Specjalista w zakresie finansów wybierze dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową na rynku i bezpiecznie przeprowadzi Cię przez cały proces wystąpienia o pożyczkę oraz spłaty  kłopotliwego zadłużenia. 

Nasi eksperci czekają na Ciebie – zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na każde pytanie  

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kontakt