logobh

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości za gotówkę, to opcja dostępna dla nielicznych, pozostałe osoby decydując się na kupno domu czy mieszkania muszą pozyskać środki z zewnątrz, czyli wystąpić do banku o przyznanie kredytu.

Banki udzielają kredytów hipotecznych na swoich wewnętrznych zasadach. Najczęściej wymagany jest wkład własny, a nieruchomość zakupiona za pożyczone środki jest jednocześnie zabezpieczeniem tego kredytu.

Kredyt hipoteczny - czy warto korzystać z pomocy eksperta kredytowego?

Każdy potencjalny kredytobiorca musi zdawać sobie sprawę z faktu, jak ważną decyzją jest wystąpienie o kredyt. Pożyczamy dużą sumę pieniędzy i spłacamy ją nierzadko przez bardzo długi okres aktywności zawodowej (15, 20, 30 lat).

Wybór oferty, to odpowiedzialna decyzja i powinna zostać poprzedzona dokładną analizą bankowych propozycji. Decydując się na konkretną ofertę należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, m.in. oprocentowanie kredytu oraz wszelkie opłaty dodatkowe wynikające
z podpisanej umowy.

Podejmując tak istotną, życiową decyzję warto zwrócić się o pomoc do eksperta kredytowego. Jest to osoba doskonale znająca rynek i posiadająca wiedzę niezbędną do swobodnego poruszania się w zawiłościach bankowych przepisów.
Ekspert kredytowy ułatwi dopełnienie niezbędnych formalności oraz skompletowanie dokumentów i pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę. Zdecydowanie polecamy.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy kredytu hipotecznego

Pierwszym krokiem w drodze po kredyt hipoteczny jest złożenie wniosku kredytowego, można zrobić to bezpośrednio w placówce banku lub przez internet. Oprócz wniosku bank wymaga dodatkowo szeregu innych dokumentów, dostarczyć należy:

 • dokument z danymi osobowymi wnioskującego i ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie i wysokość dochodów
 • zaświadczenie z ZUS w przypadku, gdy wypłacane jest jakieś świadczenie
 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • podpisaną umowę przedwstępna
 • potwierdzenia wpłat dla dewelopera
 • wycenę nieruchomości.

 

Liczba i rodzaj dokumentów zależy od konkretnej sytuacji i przeznaczenia środków, o które wnioskujemy, mają one potwierdzić dane umieszczone we wniosku.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Jest to kredyt celowy przeznaczony na zakup wybranej nieruchomości, którą musimy przedstawić bankowi. Otrzymane środki można wykorzystać m.in.:

 

 • na zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • na budowę domu
 • na zakup działki
 • na remont lub adaptację nieruchomości .
 

Często wymagana jest niezależna wycena nieruchomości, ewentualnie bank dokonuje wyceny we własnym zakresie, aby mieć pewność, że wnioskowana kwota jest adekwatna do wartości wybranego domu, mieszkania lub działki.

Koszt wyceny często wchodzi w koszt uzyskania kredytu, podobnie, jak inne opłaty np. za przygotowanie umowy czy związane z ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie jest obowiązkowe, ponieważ dla banku pożyczka na tak długi okres wiąże się z pewnym ryzykiem. Ubezpieczenie dotyczy samego kredytu lub osoby ubiegającej się
o niego i zabezpiecza interesy banku.

W celu uzyskania kredytu należy dostarczyć bankowi wiele dokumentów, głównie zaświadczeń o zatrudnieniu, dochodach i związanych z firmą jeśli prowadzimy działalność gospodarczą.

Kredyt hipoteczny - jak wysoki musi być wkład własny?

Obecnie wkład własny jest koniecznym warunkiem otrzymania kredytu mieszkaniowego
i musi wynosić co najmniej 10% wartości inwestycji. Wysokość wkładu własnego reguluje wewnętrzna polityka banku.

Bank jest zainteresowany, jak najwyższym wkładem własnym klienta, ponieważ proporcjonalnie do jego wysokości zmniejsza się ryzyko związane z udzieleniem tak dużej pożyczki.

Również dla kredytobiorcy posiadanie środków własnych jest korzystne- może skutkować propozycją lepszych warunków finansowych, np. zmniejszeniem marży, co w rezultacie wpłynie na wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).

Przy większej wpłacie własnej zmienia się także całkowita kwota kredytu.

Czy wkładem własnym może być tylko gotówka?

Wpłata gotówkowa nie jest jedyną formą wkładu własnego kredytobiorcy. Zabezpieczenie mogą stanowić inne części majątku klienta o wartości rekompensującej brak wpłaty środków pieniężnych, np.:

 • działka, na której zostanie wybudowany dom
 • papiery wartościowe
 • darowizna
 • oszczędności na kontach emerytalnych
 • koszty wykonanych robót budowlanych lub
 • zakupionych materiałów
  zabezpieczenie hipoteczne innej nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to nic innego, jak czasowe zawieszenie zobowiązania. Najczęściej trwają 3 miesiące, ale zdarzają się sytuacje, w których bank akceptuje dłuższy okres zawieszenia spłat.

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca, który dotychczas nie zalegał z płatnościami, ale dokonywał ich sumiennie i w terminie.

Wakacje kredytowe mają wpływ na koszt kredytu hipotecznego, ponieważ nie spłacone
(odłożone) zobowiązania, czyli kapitał wraz z odsetkami, zostaną przesunięte i rozłożone na następne miesiące, w wyniku czego miesięczna rata wzrośnie.
Ewentualnie bank może pozostawić ratę na dotychczasowym poziomie, ale w zamian wydłużyć okres kredytowania o długość wakacji kredytowych.

W praktyce stosowane są różne warianty wakacji kredytowych:

 • odroczona może zostać cała rata kapitałowo- odsetkowa lub
 • zawieszony może zostać sam kapitał, a odsetki należy regulować jak dotychczas.

Warto przemyśleć możliwość skorzystania z wakacji kredytowych i oszacować, czy taka opcja nie wpłynie na zwiększenie całkowitego kosztu kredytu.

W podjęciu decyzji pomoże nasz ekspert kredytowy, który przeanalizuje wszystkie warunki zawarte w umowie i wybierze najkorzystniejsze rozwiązanie. ZAPRASZAMY.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kontakt